POMOC DUSZPASTERSKA - Parafia Opatrzności Bożej w Warszawie Wilanowie

W pracę duszpasterską angażują się zarówno ojcowie-wykładowcy, jak i misjonarze ludowi, których w tym domu na ogół jest kilku. Wspólnota podejmuje się stałej pomocy niedzielnej w kilku okolicznych kościołach, aktualnie: w kościele sióstr wizytek na Krakowskim Przedmieściu oraz w Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie, jak również pomocy okazyjnej, bardzo pożądanej przez proboszczów. Rozprowadza kalendarze misyjne w wielu parafiach. Ojcowie głoszą rekolekcje parafialne i zakonne, spowiadają na stałe siostry w klasztorach oraz wiernych w okolicznych parafiach, są chętnie zapraszani na spowiedzi rekolekcyjne.

Obecnie pomagamy co niedzielę w Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie. Sprawujemy Eucharystię  o godz. 9.00 i wzmacniamy obsługę duszpasterską na następnych mszach świętych.

POMOC DUSZPASTERSKA - W kościele Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu

W kościele Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu w dni powszednie codziennie odprawiamy mszę św. o godz. 7.30, prawie codziennie jesteśmy w koncelebrze o godz. 17.00. W niedzielę odprawiamy mszę św. o godz. 7.30, 10.00 i 17.00. Spowiadamy w dni powszednie po mszy św. o ok. godz. 17.30, o ile w danym dniu ktoś z nas celebruje mszę św. o godz. 17.00. Spowiada ksiądz (kon-) celebrujący po jej odprawieniu, stosownie do potrzeb. Na ogół nie ma dłuższej kolejki, więc jest możliwe połączenie spowiedzi z kierownictwem duchowym. W niedzielę spowiadamy na mszach św. o godz. 9.00, 11.00, 12.00.