W sercu miasta

Chociaż nie mamy w stolicy własnego kościoła, parafii, jesteśmy tu, aby wypełniać swoją misję…

Odprawiamy msze święte gregoriańskie

Skąd się wzięła tradycja?

Nazwa pochodzi od imienia papieża, św. Grzegorza Wielkiego (+ 604 r.). W dziele hagiograficznym „Dialogi” tak opisał pewne zdarzenie, które stoi u początków tradycji zamawiania mszy świętych odprawianych bez przerwy przez trzydzieści dni:
„Nie mogę zamilczeć, co jak pamiętam, stało się w moim klasztorze przed trzema laty. Był tam pewien mnich imieniem Justyn, znał się na leczeniu, i gdy byłem w klasztorze, starannie mnie obsługiwał i w ustawicznych moich chorobach zazwyczaj czuwał przy mnie. Zachorował i był umierający. Opiekował się nim w chorobie jego rodzony brat Kopiosus, który również teraz tutaj w mieście leczeniem zarabia na życie. Jednakże wspomniany Justyn, widząc, że jego kres się zbliża, powiedział swemu bratu Kopiosowi, że ma ukryte trzy złote pieniądze. Przed braćmi nie mógł tego ukryć; pilnie szukając i przerzucając wszystkie jego lekarstwa, znaleźli owe złote pieniądze w jednym z tych lekarstw. Gdy mi o tym doniesiono, nie mogłem obojętnie znieść tak wielkiego

…czytaj więcej