o. Leon Nieścior, przełożony domu, wykładowca patrologii na WT UKSW
o. Wojciech Kluj, I radny, wykładowca misjologii na WT UKSW
br. Andrzej Rup, II radny, ekonom
o. Jan Bielecki, wykładowca psychologii na WF UKSW
o. Roman Tomanek, wykładowca logiki na UKSW
o. Stanisław Kubiś, duszpasterz
o. Grzegorz Krzyżostaniak, duszpasterz, wykładowca
o. Robert Wawrzeniecki, sekretarz wykonawczy KWPZM, duszpasterz
o. Sebastian Wiśniewski, duszpasterz, wykładowca
br. Krzysztof Kalaczyński, odp. za kuchnię i gości
o. Jarosław Różański, wykładowca misjologii na WT UKSW, kapelan sióstr felicjanek na ul. Nowowiejskiej
o. Mirosław Biernacki, kapelan wojskowy zam. w Warszawie