Pobyt w naszym domu stwarza być może niepowtarzalną możliwość zwiedzenia Warszawy. Wiele ciekawych i pożytecznych danych znajdzie się na oficjalnej stronie stolicy, dostępnej w różnych językach. Sporo przydatnych broszurek z kolorowymi ilustracjami, mapami, w różnych językach, jest do pobrania tutaj. Amatorom jednodniowego zwiedzania miasta polecamy Trakt Królewski oraz Stare i Nowe Miasto (zob. broszurka do pobrania w górnym prawym rogu). Kościoły stolicy zob. tutaj. Najbardziej uczęszczane muzea to: Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Warto odwiedzić sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wraz z muzeum, Świątynię Opatrzności Bożej etc. Dane na temat komunikacji w mieście znajdują się w Niezbędniku. Polecamy stronę komunikacji miejskiej, która pomoże ustalić najlepszy sposób dotarcia do celu. Informacje nt. biletów komunikacji miejskiej, dostępne także w jęz. ang., zob. tutaj. Korzystny jest zakup biletu dobowego albo weekendowego. Informacje nt. taksówek z lotniska Chopina zob. tutaj.

The stay in our house may create a unique opportunity to visit Warsaw. Many interesting and useful data can be found on the official website of Warsaw, available in different languages. Many useful brochures with colored illustrations, maps, in different languages, are available for download here. For one day trips we recommend the Royal Route and Old + New Town (see brochure to download in upper right corner). Churches in our capital see here. Most visited museums are: National Museum, Warsaw Uprising Museum, Royal Castle, King John III Palace Museum in Wilanów. It is worth to visit the sanctuary of contemporary martyr, bl. Fr. Jerzy Popiełuszko, together with the museum, Temple of Divine Providence, etc. Information on public transport see in Warsaw Essentials. We recommend a public transport websiteto help you to determine the best way to reach your destination. Information on public transport tickets, available in English too, see here. It is a good idea to buy a daily or weekend ticket. Information on taxis from the Chopin airport see here.