Obecnie pomagamy co niedzielę w Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie. Sprawujemy Eucharystię o godz. 9.00 i wzmacniamy obsługę duszpasterską na następnych mszach świętych.