Spowiadamy w kościele Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu w dni powszednie po mszy św. o ok. godz. 17.30, o ile w danym dniu ktoś z nas celebruje mszę św. o godz. 17.00. Spowiada ksiądz (kon-) celebrujący po jej odprawieniu, stosownie do potrzeb. Na ogół nie ma dłuższej kolejki, więc jest możliwe połączenie spowiedzi z kierownictwem duchowym. W niedzielę spowiadamy na mszach św. o godz. 9.00, 11.00, 12.00.