Głosimy homilie na swoich mszach świętych w każdą niedzielę: u Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu o godz. 7.30, 10.00 i 17.00, w Świątyni Opatrzności Bożej o godz. 9.00 i w parafii św. Franciszka na Okęciu o godz. 8.30 albo 10.00. Przepowiadamy Słowo Boże podczas rekolekcji w różnych parafiach Warszawy.

Mając na uwadze duszpasterski program w Polsce na lata 2019-2022, ogłoszony pod hasłem „Eucharystia daje życie”, przewidujemy od 2020 r. zespołowe prowadzenie przez ojców naszego klasztoru rekolekcji poświęconych tematyce Eucharystii oraz tak aktualnemu zagadnieniu troski o wiarę w niepokojącym kontekście jej obecnego słabnięcia. W czasie rekolekcji, wielkopostnych lub adwentowych, przewidujemy do ośmiu różnych kazań poświęconych uczestnictwu w Eucharystii. Szczegółową tematykę zob. tutaj.