O WYBRANYCH TEKSTACH
Patrologia, to nauka dotycząca życia i doktryny ojców Kościoła, czyli starożytnych pisarzy chrześcijańskich wyróżniających się wiarą i mądrością. Kierunek moich badań w tej dziedzinie to: monastycyzm wczesnochrześcijański, a zwłaszcza myśl Ewagriusza z Pontu i Nila z Ancyry, egzegeza patrystyczna oraz misje starożytne. Większość wybranych tekstów należy do publicystyki religijnej. Pisałem je na zamówienie, głównie Redakcji „Życia Duchowego” (=ŻD). Do nich dołączam teksty bardziej naukowe, aczkolwiek, mam nadzieję, pożyteczne dla ducha. Jedne udostępniam pośrednio, przez link do strony elektronicznego dostępu, inne – bezpośrednio, zawieszając w PDF-ie wersję przedpublikacyjną. Prawie wszystkie ukazały się też na łamach periodyków w wersji papierowej. Pragnącemu przeczytać coś obszerniejszego, wniknąć głębiej w lekturę przez Ojców Ewangelii, polecam „Mowę misyjną Jezusa w interpretacji patrystycznej”.

EWAGRIUSZ Z PONTU
Osiem namiętności: ŻD 73 (2013), s. 110-114;  74 (2013), s. 113-119; 75 (2013), s. 104-109;  76 (2013), s. 121-126; 77 (2014), s. 111-118 – w jednym pliku: pobierz.
Smutek w nauce Ewagriusza z Pontu, ŻD 59 (2009), s. 24-34: pobierz.
Ewagriusz z Pontu o miłości i nienawiści, ŻD 65 (2011), s. 14-21: pobierz.
Psalmy w procesie wewnętrznej ewangelizacji chrześcijanina, „Verbum Vitae” 2 (2002), s. 243-251: pobierz.

INNI OJCOWIE PUSTYNI
Ewangeliczna nienawiść siebie u Ojców pustyni, ŻD 63 (2010), s. 33-39: pobierz.
Samooskarżanie w starożytnej ascezie chrześcijańskiej, ŻD 64 (2010), s. 35-41: pobierz.
Sequela Christi zapisana milczeniem. Nauka Ojców pustyni, ŻD 58 (2009), s. 7-12: pobierz.
Z czego cieszyli się Ojcowie Pustyni, ŻD 72 (2012), s. 15-21: pobierz.
Łagodni abba na surowej pustyni, ŻD 82 (2015), s. 29-25: pobierz.
O ćwiczeniu się w stałości na modlitwie. Nauka św. Jana Kasjana, ŻD 79 (2014), s. 89-94: pobierz.
O zmianie swoich postanowień. Nauka św. Jana Kasjana, ŻD 81 (2014), s. 105-111: pobierz.
Św. Ignacy Loyola (Ćd 32-35) i mnisi starożytni o ascezie myśli, „E-Patrologos” 3/1 (2016), s. 75-89: pobierz.

EGZEGEZA/ MISJE
Mowa misyjna Jezusa w interpretacji patrystycznej, Wrocław 2013, ss. 431: pobierz.
Symbolika pięknych stóp zwiastunów Dobrej Nowiny (Iz 52, 7; Rz 10, 15) w interpretacji łacińskich Ojców Kościoła, „Studia Theologica Varsaviensia” 49/2 (2011), s. 11-27: pobierz.
Napis na krzyżu Jezusa w łacińskiej egzegezie patrystycznej, „Studia Gnesnensia” 29 (2015), s. 183-199: pobierz.
„Przybędą ze wschodu i zachodu…”. Augustyńska interpretacja Mt 8, 11 i Łk 13, 28-29 na tle starożytnej egzegezy, „Annales Missiologici Posnanienses” 19 (2014), s. 37-77: pobierz.
Zachęta do ucieczki podczas prześladowań (Mt 10, 23a) w interpretacji patrystycznej, „Vox Patrum” 36/65 (2016), s. 461–490: pobierz.
Fenomen apostolski misjonarzy ludów. Św. Wojciech i jego poprzednicy, „E-Patrologos” 2/4 (2016), s. 15-41: pobierz.
Eugeniuszowy ideał oblata jako apostoła na tle starożytnej tradycji monastycznej, w: Misje ad gentes Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Pod red. W. Kluja OMI i J. Różańskiego OMI, Warszawa 2016, s. 39-73: pobierz.
E. R. Daniel, Franciszkańska koncepcja misji w złotym okresie średniowiecza, tł. z ang. L. Nieścior, Poznań 2017, ss. 147: pobierz.

VARIA
Postawa wdzięczności cierpiącego chrześcijanina wobec Boga w homiliach św. Jana Chryzostoma na Listy Pawłowe, w: Myśl teologiczna Jana Chryzostoma. Pod red. B. Częsza, Poznań 2008, s. 63-79: pobierz.
Nowe przykazanie miłości według św. Augustyna, w: Fructus Spiritus est Caritas, Lublin 2011, s. 293-303: pobierz.
Motyw pomyślnej żeglugi u Ojców Kościoła, w: T. Kołosowski (red.), Mare nostrum. Morze w historii i kulturze krajów śródziemnomorskich, Warszawa 2015, s. 109–122: pobierz.
Nil z Ancyry o jałmużnie, w: Peristeria. Traktat dla mnicha Agatiusza. Wstęp, przekł. z jęz.a greckiego, oprac. L. Nieścior, Poznań 2003, s. 7-34: pobierz.
Asceza kapłańska w świetle Księgi Reguły Pasterskiej św. Grzegorza Wielkiego, w: Sztuka bycia księdzem. Poradnik. Praca zbior. pod red. J. Augustyna, Kraków 2010, s. 163-171: pobierz.
Miłość, która usuwa lęk – w interpretacji św. Augustyna, ŻD 67 (2011), s. 19-27: pobierz.
Strapienie i pocieszenie według Tomasza à Kempis, ŻD 84 (2015), s. 113-121: pobierz.
Jaskinia w życiu i wyobrażeniu starożytnych chrześcijan, w: U. Mazurczak (red.), Ziemia – człowiek – sztuka. Interdyscyplinarne studia nad ziemią, Lublin 2015, s. 203-233: pobierz.
Asceza w blasku Betlejemskiej nocy. [Lektura św. Grzegorza z Nyssy.], „Teologia Polityczna Co Tydzień” 38/2016: pobierz.