o. Leon Nieścior, przełożony domu, wykładowca patrologii na WT UKSW, mail: l.niescior@uksw.edu.pl
o. Wojciech Kluj, I radny, wykładowca misjologii na WT UKSW, mail: w.kluj@uksw.edu.pl
br. Andrzej Rup, II radny, ekonom
o. Jan Bielecki, wykładowca psychologii na WF UKSW
o. Roman Tomanek, wykładowca logiki na UKSW, mail: r.tomanek@uksw.edu.pl
o. Zygfryd Wiecha, duszpasterz
o. Stanisław Kubiś, duszpasterz, mail: stankubi@gmail.com
o. Grzegorz Krzyżostaniak, duszpasterz, wykładowca
o. Robert Wawrzeniecki, sekretarz wykonawczy KWPZM, duszpasterz
br. Adam Petelczyc, odpowiedzialny za kuchnię i gości
o. Jarosław Różański, wykładowca misjologii na WT UKSW, kapelan sióstr felicjanek na ul. Nowowiejskiej, mail: j.rozanski@uksw.edu.pl
o. Mirosław Biernacki, kapelan wojskowy zam. w Warszawie