KRONIKA ANNO DOMINI 2018
w porządku chronologicznym od 1 stycznia

Ostatnie akcje „kalendarzowe” o. Krzysztof przeprowadził dnia 6 stycznia (sobota) w parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Włochy) oraz 7 stycznia (niedziela) w parafii Św. Jana Kantego w Legionowie.

W dniach 8-12 stycznia o. Wojciech prowadził wykłady z misjologii w seminarium w Worzelu, koło Kijowa. Jest to jedno z trzech diecezjalnych (międzydiecezjalnych) wyższych seminariów duchownych na Ukrainie, do którego przez kilka lat dojeżdżali też nasi scholastycy z Ukrainy.

12 stycznia o godz. 20 tej wspólnota zebrała się w kaplicy, aby wysłuchać konferencji nt. mądrości krzyża w rozumieniu św. Edyty Stein, wygłoszonej przez o. Romana Tomanka. Konferencją rozpoczęliśmy miesięczny dzień skupienia. W następny dzień o. Roman kontynuował swoje rozważania na Mszy św. o godz. 7.30.

W dniach 24-25 stycznia, w drodze powrotnej z wykładów w Obrze, dzień skupienia we wspólnocie w Lublińcu przeprowadził o. Leon. Miał pięć wystąpień poświęconych duchowości dnia codziennego.

W rekolekcje prowincjalnych, w serii dla przełożonych w Kodniu w dniach 26-30 stycznia brał udział o. Leon. Później, w dniach 31 stycznia – 1 lutego miała tam miejsce prowincjalna rada poszerzona.

W dniach 5-10 lutego coroczne, oblackie rekolekcje w Kodniu przeżywali o. Jan, br. Adam i o. Wojciech. Serię tą, podobnie jak serię dla przełożonych głosił o. Krzysztof Zielenda z Aix-en-Provence.

6 lutego na trzy miesiące do Kanady poleciał „nasz” o. Krzysztof. Będzie tam głosił rekolekcje wielkopostne w parafiach polonijnych, a następnie pomoże duszpastersko. Ma wrócić dopiero 2 maja. Oto ambitny program głoszonych przez niego rekolekcji:

– 14-17 lutego – Sts. Peter & Paul Parish in Welland
– 18-22 lutego – Our Lady of Perpetual Help Parish in St. Catharines
– 24 lutego – 1 marca – St. Hyacinth Parish in Ottawa
– 3-9 marca – St. Stanislaus Kostka Parish in Toronto
– 10-16 marca – St. Eugene de Mazenod Parish in Brampton
– 17-23 marca – St. Maximilian Kolbe Parish in Mississauga
W Wielkim Tygodniu i po nim pomaga w tej ostatniej parafii w Mississauga.

W dniach 9-10 lutego dzień skupienia w Obrze prowadził o. Roman. Mówił o tajemnicy Krzyża.

Dnia 12 lutego odwiedzili nas z kolędowo/kolacyjną wizytą duszpasterze naszej parafii pw. Najświętszego Zbawiciela.

Kilka dni w Rzymie, w ramach swojego projektu naukowego spędził w dniach 12-16 lutego o. Jarosław.

13 lutego o godz. 8.30, idąc za pewną koniecznością i duchem nowoczesności, o. Leon wygłosił wykład z patrologii dla alumnów naszego seminarium w Obrze po raz pierwszy przez Skype’a, ze swego pokoju. Otworzył tym samym cykl takich tele-wykładów, mający trwać od lutego do kwietnia.

17 lutego – uroczystej Mszy św. w której odnowiliśmy nasze śluby przewodniczył o. Eugeniusz, a o. superior wygłosił piękną homilię na temat wspólnotowości zgromadzenia. Odwiedził nas też „ojciec kanonik” Henryk Kruszewski OMI z Luksemburga.

W dniach 17-24 lutego rekolekcje dla felicjanek na Wawrze prowadził o. Roman. W rekolekcjach uczestniczyło 48 sióstr, w tym siostry z infirmerii. Myśl przewodnia rekolekcji: „Stać mnie na więcej”. Rekolekcje, w 40 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, oparte zostały na Adhortacji „Vita Consecrata”.

W zeszłym roku ustaliliśmy, że jako wspólnota 5 oblatów uczących na UKSW dołożymy się do witraży w nowo powstającej kaplicy uniwersyteckiej na kampusie Dewajtis 5. Wiele razy sprawowaliśmy tam przecież Msze św. Ofiarę w naszym imieniu złożył o. Roman. 5 marca rektor napisał list z podziękowaniami.

Dnia 16 marca o. Wojciech uczestniczył na UKSW w międzynarodowej konferencji „Public relations in non-commercial institutions on the Internet” zorganizowanej przez katedrę Public Relations i komunikacji społecznej WT UKSW, gdzie wygłosił referat: „Evangelizare media misit nos – Contemporary proclamation of the Gospel on the digital continent” oraz przewodniczył jednej sesji.

17 marca w naszym domu miało miejsce spotkanie Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi (wchodzącego w skład Rady Episkopatu Polski m.in. Dialogu Religijnego). Spotkaniu przewodniczył bp Henryk Ciereszko a poza naszymi ojcami Jarosławem i Wojciechem uczestniczyli w nim również nasi znajomi ks. Leonard Fic, Eugeniusz Sakowicz i inni.

Również 17 marca w obchodach 100-lecia naszej sąsiedniej parafii św. Jakuba uczestniczyli o. Roman oraz br. Adam.

W dniach 17-18 marca o. Jan uczestniczył w sympozjum zorganizowanym przez UKSW „Jak chronić rodzinę przed uzależnieniem i przemocą. Przewodniczył tam jednej sesji „Dzieci wzrastające w rodzinie dysfunkcyjnej”.

W dniach 18-21 marca o. Leon – prowadził rekolekcje w parafii św. Piotra i Pawła Apostoła w Łapach, w kościele, do którego uczęszczał przez cztery lata podczas nauki w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym. Na koniec uczestniczył w Drodze Krzyżowej przez całe miasto, w której brało udział kilka tysięcy mieszkańców miasta.

W dniach 19-20 marca jako delegat o. Prowincjała, o. Jan uczestniczył w konferencji zorganizowanej w Dobrym Miejscu przez krakowskie Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignacjanum. Poza naszym o. Janem uczestniczył w nim również o. Sebastian Łuszczki z Obry.

W dniach 20-22 marca w Kokotku odbyło się spotkanie braci naszej prowincji. Obaj nasi bracia Andrzej i Adam też w nim uczestniczyli.

Dnia 22 marca o. Jan brał udział w dyskusji panelowej o wymiarze ogólnopolskim zorganizowanej przez Instytut Psychologii UKSW na temat: badania poligraficzne a psychologia sądowa.

Z pomocą choremu ks. proboszczowi do swej rodzinnej parafii do Fałkowic (od 28 marca / Wielkiej Środy do Wielkanocy) pojechał o. Jan. Analogicznie choć już nie do chorego proboszcza, ale zgodnie z tradycją ubiegłych lat, do Lubomi (od Wielkiej Środy do Wtorku Wielkanocnego) pojechał o. Roman.

Pozostali w Warszawie, liturgię Triduum Paschalnego przeżywaliśmy wspólnie w kościele św. Józefa Oblubieńca (sióstr wizytek) na Krakowskim Przedmieściu. Liturgii Wielkoczwartkowej przewodniczył o. Stanisław; w Wielki Piątek o. Leon; a Wigilii Paschalnej o. Wojciech.

3 kwietnia o. Wojciech pojechał do Poznania spotkać się z generałem, który przyjechał akurat na spotkanie młodych oblatów do Obry.

W niedzielę 8 kwietnia o. Wojciech udał się na konferencję do Głogowa. Była to XII Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Język. Religia. Tożsamość” zorganizowana przez Katedrę Języka i Komunikacji Religijnej Wydziału Humanistycznego Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Instytut Biskupa Wilhelma Pluty. Konferencja odbywała się w dniach 8-11 kwietnia. O. Wojciech wygłosił referatu (w części plenarnej) „Jak wymyślić słowo na określenie Boga? Z misyjnych doświadczeń przy tworzeniu pierwszych katechizmów w XVI-XVII wieku”.

W środę 11 kwietnia miał miejsce ogólnopolski finał Olimpiady Znajomości Afryki (dawnej „Misyjnej”). Głównym organizatorem jest nasz o. Jarosław a główną „prawą ręką” i oficjalnie sekretarzem, nasza przyjaciółka – p. Kinga Puchała.

Głównym wyzwaniem i działalnością, która nas najbardziej absorbowała w kwietniu było niewątpliwie rozpoczęcie remontu naszej domowej kaplicy. 11 kwietnia, w wigilię urodzin naszego brata Andrzeja, rozpoczął się remont naszej kaplicy. Najpierw trzeba było przenieść „starą” kaplicę w nowe miejsce. Do czasu powrotu, nasze codzienne Eucharystie odprawiać będziemy w pokoju prowincjalny dostosowanym w tym okresie do potrzeb tymczasowej kaplicy.

12 kwietnia na 24. Targach Książki Katolickiej na Zamku Królewskim Warszawie pojawiła się dopiero co wydana książka autorstwa o. Leona: „W sporze ze złymi myślami. Lektura Ewagriusza z Pontu dzisiaj”, Kraków 2018: Wydawnictwo M, ss. 155.

21 kwietnia o. Leon prowadził dzień skupienia w naszej wspólnocie; tytuł porannej konferencji: „Wspólnota a krzyż”. Zaplanowaliśmy wstępnie wakacyjne niedziele.

22-23 kwietnia na obronę angielskojęzycznego doktoratu ks. Vitusa Chibisi Eke („Spiritual, Practical and Doctrinal Ecumenism in the Anglican-Roman Catholic Relations in Nigeria”) na KUL do Lublina pojechał o. Wojciech. Była to okazja odwiedzić oblacką wspólnotę lubelską.

W dniach 23-25 kwietnia o. Jarosław zorganizował wielki V Kongres Afrykanistów Polskich na Świętym Krzyżu. Wygłosił podczas niego referat: „Islam, broń i niewolnicy – podstawy skuteczności Rabiha w środkowym Sudanie”. W całym kongresie udział wzięło ponad 200 osób. Nie wszyscy uczestnicy zmieścili się oczywiście w naszym klasztorze.

W rozesłanym 26 kwietnia „Biuletynie Formacji Ustawicznej” o. Leon informuje o sfinalizowanym wydaniu dźwiękowym dwóch tomów Listów Ojca Założyciela. Owocem jego współpracy z pewnym warszawskim studiem nagrań i aktorem, p. Zbigniewem Moskalem, są audio-listy t. 6 i 7. T. 8. jest na ukończeniu, w tym roku przewiduje się też nagranie t. 9-10. Listy można słuchać bezpośrednio ze strony Prowincji: http://oblaci.pl/audio/ albo ściągnąć pod odnośnym linkiem.

Również 26 kwietnia na UKSW miało miejsce Walne Zebranie Stowarzyszenia Misjologów Polskich. Po spotkaniu miała miejsce konferencja misjologiczna „Trójca Święta w kontekstach kulturowych”. O. Jarosław wygłosił referat: „Teologia i wizualizacja Trójcy Świętej w kulturach Afryki Subsaharyjskiej” a o. Wojciech Azjatyckie próby wyjaśnienia prawdy o Trójcy Świętej.

W dniach 27-28 kwietnia o. Leon przeprowadził dzień skupienia pt. Wspólnota a krzyż we wspólnocie oblackiej w Grotnikach. Następnie (28 kwietnia) udał się z trzema współbraćmi grotnickimi na pogrzeb o. Joachima Lizonia do Obry.

28 kwietnia na pogrzeb śp. Franciszki Lijka (matki o. Kazimierza) do Kędzierzyna udał się o. Jan.

Choć nie udało się wrócić jak planowano 2 maja (odwołany samolot), to jednak w końcu o. Krzysztof powrócił do nas 4 maja witany na lotnisku przez br. Andrzeja a w domu kwiatami przez o. Jana i br. Adama (w obecności fotografa). Opowiadania o wrażeniach zajęły parę dni.

W dniach 10-11 maja w Poznaniu odbyło się sympozjum „Akademicki Ruch Misyjny. Wczoraj dziś jutro”. Było wielu oblatów. O. Wojciech wygłosił tam referat Duchowość misyjna.

W dniach 11-12 maja o. Roman przeprowadził dzień skupienia w Lublińcu na temat „Mądrość krzyża”.

Dnia 14 maja rano na KUL-u miała miejsce druga obrona doktoratu nigeryjskich księży, do której zaproszony został o. Wojciech. Tym razem bronił się ks. Edwin Chukwudi Ezeokeke („The Identity of the Catholic Church in Igboland, Nigeria”) Była to znowu okazja, po trzech tygodniach, aby odwiedzić wspólnotę lubelską.

Wieczorem 14 maja o. Wojciech uczestniczył też w spotkaniu Stowarzyszenia Sinicum w Sulejówku, do którego zarządu został (ponownie) wybrany.

18-19 maja dzień skupienia w naszym domu prowadził o. Stanisław. Mówił o krzyżu w życiu oblata.

23 maja o. Roman wziął udział w konferencji naukowej na UKSW pt. Oblicza nihilizmu we współczesnej filozofii i kulturze. Wygłosił referat: Logiki nihilistyczne.

iątek, 25 maja musi być szczególnie odnotowany w naszej kronice. Na uroczystą kolację iftarową (ramadanową, po zachodzie słońca) zaproszenie przyjął nawet nasz superior. Dał się zaprosić w gościnę do muzułmanów.

26-27 maja na święcenia i spotkanie superiorów do Obry pojechał o. Leon. Podczas szkolenia drugiego dnia, uczestnicy wysłuchali kilku wykładów o. Adama Żaka SJ na temat postępowania w Kościele wobec nadużyć seksualnych.

W dniach 26 maja-3 czerwca w spotkaniu AOIHL (Stowarzyszenia Oblackich Instytutów Wyższej Edukacji) w Cedara w Republice Południowej Afryki brał udział o. Wojciech. Było to coroczne spotkanie w ramach AOIHL. Seminarium oblackie w Cedara, obecnie Instytut Teologiczny św. Józefa, do którego uczęszczają też klerycy z innych zgromadzeń, był szczególnie znany w czasach apartheidu, jako miejsce gdzie nie był przestrzegany. Wielu wykładowców było inwigilowanych przez policję. Instytut musiał się nawet „od-afiliować” od rzymskich uczelni. Ostatniego dnia pobytu miały miejsce śluby wieczyste trzech scholastyków (wszystkich zagranicznych), m.in. jednego z Meksyku, który wstąpił do zgromadzenia znając działalność polskich oblatów o. Marcina Łąckiego i Tomasza Szafrańskiego.

Dnia 29 maja, w rocznicę swoich święceń, o. Roman odprawił Mszę św. na lotnisku.

31 maja przypadło Boże Ciało. Tradycyjnie pomagaliśmy w par. Bożego Miłosierdzia na ul. Ateńskiej. W tym roku o. Roman.

Spowiedzi przed pierwszą Komunią. W zaprzyjaźnionych parafiach miały miejsce pierwsze Komunie św., dlatego byliśmy proszeni z dodatkową pomocą w spowiedzi do parafii św. Franciszka z Asyżu, do parafii Opatrzności Bożej na ul. Dickensa oraz do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Do każdego z tych miejsc jechaliśmy przynajmniej po dwa razy i przynajmniej we dwóch.

Dnia 3 czerwca o. Leon przewodniczył Mszy św. po niemiecku w kaplicy sióstr paulistek na Żytniej 11, zastępując o. Sylwestra Matusiaka SAC, który regularnie odprawia tam mszę św. dla osób niemieckojęzycznych w Warszawie.

10 czerwca o. Roman pojechał do Pszowa na prymicje do o. Błażeja Gawliczka OMI.

Dnia 13 czerwca odbyła się konferencja z okazji 50 lat pracy polskich fideidonistów w Zambii. O. Jarosław mówił o Historii ewangelizacji Zambii i udziału polskich misjonarzy i misjonarek w tej ewangelizacji.

Natomiast 15 czerwca odbyła się konferencja z serii „Jan Paweł II w …”. Tym razem było to „… w Senegalu”. O. Jarosław mówił na temat: „Krzyk wieków i pokoleń” – papieże wobec niewolnictwa

15-16 czerwca w naszej wspólnocie, pomimo remontu, dzień skupienia prowadził o. Wojciech. Mówił o naszych oblackich wzorach świętości i przykładach, zarówno z czasów wojny, jak i bardziej współczesnych.

W dniach 16-17 czerwca o. Jan udał się do Fałkowic, najpierw na jubileusz 25-lecia małżeństwa w rodzinie, a w niedzielę na jubileusz 45 kapłaństwa na którym wygłosił też kazanie.

Dnia 17 czerwca o. Roman był naszym delegatem na uroczystej Mszy św. jubileuszowej ks. prałata Władysława Nowickiego w parafii św. Jakuba niedaleko nas. Przez wiele lat był on proboszczem parafii św. Franciszka z Asyżu na Okęciu na ul. Hynka.

17 czerwca do Zielonki, na coroczny misyjny festiwal udał się o. Wojciech.

Dnia 18 czerwca o. Leon udał się jako recenzent na obronę doktoratu do Tarnowa na obronę doktoratu z patrologii ks. Andrzeja Romanowskiego, którego promotorem był. ks. prof. A. Żurek.

W dniach 18-20 czerwca o. Jarosław uczestniczył w IX Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)” w Poznaniu. Wygłosił tam referat: „Słownictwo tradycyjnych religii afrykańskich (3). Magia i wróżbiarstwo”.

20 czerwca o. Leon zorganizował audiokonferencję „Myśl ascetyczna św. Marka Eremity”. Dwóch uczestników, Emilie Escure-Delpeuch, doktorantka z Lozanny, i ks. Wiaczesław Patrin z Wydz. Teol. Uniwersytetu w Wołgogradzie, swoje referaty wygłosili przez Skype’a. Archiwalne nagranie konferencji zob. https://app.box.com/s/hkwf8iy9lnyndmzgysya3fm6gb0vhucz.

Dnia 22 czerwca nasz o. Eugeniusz zdał egzamin licencjacki z misjologii.

Może bez wielkiej pompy, ale nie mniej serdecznie pożegnaliśmy z naszej wspólnoty o. Krzysztofa Borodzieja, który po roku ponownego pobytu w naszym domu został mianowany przełożonym domu w Lublinie. Br. Andrzej odwiózł go do Lublina.

28 czerwca o. Leon wypromował skutecznie swojego magistranta G. Dytrycha. Skuteczność była tak wielka, że od razu został zatrudniony jako katecheta w parafii św. Franciszka (na ul. Hynka). W Warszawie, i nie tylko, zaczyna się już odczuwać deficyt katechetów.

Dnia 29 czerwca, o. Leon prowadził dzień skupienia na Świętym Krzyżu. Mówił o duchowości Ojców Pustyni.

W czerwcu o. Stanisław skończył serię dni skupienia u wizytek. Musiały się jednak one głęboko zapisać w sercach sióstr, skoro poprosiły go o nową serię począwszy od września.

Od początku lipca oficjalnie członkiem naszej wspólnoty jest o. Grzegorz Krzyżostaniak, choć przyjedzie do nas dopiero w sierpniu. O. Grzegorz był już kiedyś członkiem naszej wspólnoty, gdy pisał pracę doktorską. Później pracował w Poznaniu i w Grotnikach. Jest też autorem kilku ciekawych książek misyjnych i nie tylko.

Na odpust 2 lipca do Kodnia udali się o. Jan oraz bracia Andrzej i Adam. W tym roku było ok. 5 tys. pielgrzymów. O. Jan pomagał z posługą sakramentu pojednania.

Również 2 lipca na pogrzeb śp. Eugeniusza Tomanka, brata naszego o. Romana do Lubomii udali się o. Roman i o. Leon.

W dniach 3-7 lipca o. Wojciech był w Rzymie na spotkaniu Zarządu International Association of Catholic Missiologists. Udało się na chwilę podejść do św. Piotra oraz do Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Reszta czasu była spędzona w naszym Domu Generalnym.

Dnia 6 lipca o. Leon wyjechał samochodem do oblackiego klasztoru w austriackim Gmünd. Zastępował tam przez miesiąc w parafii o. Jerzego Kapsa.

Dnia 13 lipca, na pogrzeb o. Chlebka do Lublińca pojechał o. Wojciech.

Dnia 16 lipca o. Wojciech udał się do Jedlanki k. Łukowa, na pogrzeb śp. Henryki Błażejak, mamy naszego współbrata z Kanady, dawnego prowincjała Prowincji Wniebowzięcia.

Triduum pogrzebowe o. Wojciecha wieńczyły uroczystości pogrzebowe śp. Sylwii Mojżyn, mamy ks. Norberta Mojżyna z Instytutu Dialogu Kultury i Religii, którego jest dyrektorem. Miały one miejsce 17 lipca w Siemiatyczach (diec. drohiczyńska).

29 lipca o. Leon zakończył swoje letnie zastępstwo w Gmünd i udał się, przez Pragę, do Schwalmstadt w Niemczech, gdzie przez kolejny miesiąc zastępował jednego z polskich współbraci. Obecnie w Schwalmstadt-Zügenhain pracuje dwóch polskich oblatów: o. Florian Wieczorek i Piotr Paśko.

Podczas urlopu, o. Wojciech w niedzielę 5 sierpnia uczestniczył o jubileuszu 25 lat kapłaństwa o. Grzegorza Janiaka, na którym też wygłosił jubileuszowe kazanie.

Jak co roku, również tym razem na Przystanek Jezus wybrał się br. Adam. W tym roku było wyjątkowo dużo oblatów. Może dlatego, że był tam również prowinicjał.

11 sierpnia o. Wojciech został poproszony o pobłogosławienie małżeństwa po angielsku. Było to tym razem w kościele w Belsku.

Na odpust do Kodnia na 14-15 sierpnia pojechali z pomocą o. Jan oraz bracia Andrzej i Adam. Tym razem strona kodeńskiego sanktuarium nie uwieczniła fotograficznie ich cichej posługi. Na odpuście rozdano 22 tys. komunii. W koncelebrze o północy było ponad 40 oblatów.

Dnia 22 sierpnia, we wspomnienie Maryi MB Królowej zostały dowiezione brakujące meble w kaplicy, tak iż ten dzień okazał się przełomowy dla przywrócenia kultu w naszym świętym miejscu. Jeszcze kilka drobnych uzupełnień i kaplica będzie gotowa.

Dnia 22 sierpnia o. Leon razem z o. Florianem uczestniczył w jednodniowej wycieczce z dekanatu, w którym pracuje na zastępstwie, do Würzburga. W autokarze było ok. 40 animatorów życia duszpasterskiego w parafiach dekanatu Fritzlar, w tym sześciu duchownych. Dzień był poświęcony przede wszystkim zwiedzaniu kościołów, których jest ok. 50 w tym pięknym, ok. 130 tysięcznym mieście. Momentem centralnym była msza św. w maryjnym sanktuarium, tzw. Käppele, w tymże mieście.

Dnia 26 sierpnia z zagranicznych zastępstw wrócił wieczorem o. Leon. Mieliśmy więc okazję spotkać się wspólnie wspominając co dobre z ostatnich miesięcy.

„Prymicyjną”, choć prywatnie, Mszę św. w nowej kaplicy odprawił o. Jan Gierłowski, który akurat 27 sierpnia był u nas. Nie było już miejsc dla gości i trzeba było sprzątnąć tymczasową kaplicę i przenieść się do dawnej, jeszcze przed oficjalnym poświęceniem.

W wigilię września, wieczorem 31 sierpnia, o. Stanisław Jankowicz przyjechał do nas ze Świętego Krzyża, aby przywieść relikwie oraz przeprowadzić dzień skupienia. Po porannej Mszy świętej (1 września), na nowo zamieszkał Pan Jezus Eucharystyczny w naszym domu. Przez dwa tygodnie będą u nas relikwie drzewa Krzyża Świętego, które będą peregrynowały po kościołach, z którymi współpracujemy. O. Stanisław mówił o znaczeniu znaku krzyża również na podstawie swoich doświadczeń kameruńskich oraz posłużył się obrazem przypowieści o Miłosiernym Ojcu i jego dwóch synach.

W kronice domowej pod wrześniem 1978 r. czytamy: „Wreszcie 3 września wprowadzamy się do nowego mieszkania. Na dole, na parterze, w małym pokoiku urządzamy kaplicę”. Wtedy zamieszkali pod Langiewicza 8: o. Kazimierz Tyc, o Wacław Skibniewski i br. Stanisław Pień. Historia powtarza się. W 40-lecie oblatów w Warszawie zostaje ponownie urządzona kaplica.

W poniedziałek 3 września, z okazji naszego małego jubileuszu 40 lat oblatów w Warszawie odwiedził nas nasz ordynariusz miejsca – kard. Kazimierz Nycz. Była to pierwsza w historii naszego domu wizyta warszawskiego arcybiskupa biskupa w naszym domu. Czasem bywali biskupi pomocniczy.

Po dniach uroczystości następuje nowennowa, przed Podwyższeniem Krzyża Św., peregrynacja „naszych świętokrzyskich” relikwii Krzyża Świętego w okolicznych parafiach warszawskich, w których posługujemy był następujący:

4 IX, Wt., felicjanki na Nowow.
5 IX, Śr., Św. Augustyna 18:30
6 IX, Czw., Św. Jakuba Apost. 19:00
7 IX, Pt., Św. Franciszka z Asyżu 18:30
8 IX, Sob., Opatrz. B. Dickensa 18:00
9 IX, Ndz., Chrystusa Króla 09:00
10 IX, Pn., MB Częstoch. 18:00
11 IX, Wt., Św. Maksymiliana 19:00
12 IX, Śr., Mił. Bożego, Ateńska 18:30
13 IX, Czw., Zesł. Ducha Św. 18:30
14 IX, Pt., Świąt. Opatrzn. Bożej
15 IX, Sob., Opatrz. Boża
16 IX, Ndz., Opatrz. Boża

Dnia 2 września o godz. 18.00 w obecności całej wspólnoty prowincjał o. Paweł Zając oficjalnie poświęcił naszą nową kaplicę. Wygłosił do nas przemowę, a następnie zabrał głos superior, dziękując wspólnocie i siostrze Natanaeli Błażejczyk, obecnej na ceremoniach projektantce nowej kaplicy, za udział w przebudowie naszej kaplicy.

Na odpust kodeński 8 września udał się br. Adam.

O. Leon natomiast pojechał do Obry, gdzie wszyscy superiorowie naszej prowincji byli świadkami ślubów wieczystych a następnie mieli małe przeszkolenie z RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Już po oficjalnym poświęceniu kaplicy zakupiliśmy komplet nowych alb do liturgii dla naszych domowników.

11 września o. Grzegorz rozpoczął serię comiesięcznych nauk dla przełożonych warszawskich wspólnot zakonnych żeńskich. Pierwsze echa są bardzo pozytywne.

Również 11 września ojcowie Jarosław i Wojciech uczestniczyli w spotkaniu Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. Tym razem było to w siedzibie episkopatu.